Contact Us   |   Your Cart   |   Sign In   |   Register
Community Search
Dara Ó Cinneide
Dara Ó Cinnéide is ainm dom. Táim trí bliana is tríocha d’aois agus táim pósta le bean iontach. Tá beirt chlainne againn agus táimíd ag maireachtaint i mBaile na hAbha i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.  
 
Labhair linn faoin dtréimhse a chaith tú i gColáiste Mhuire gan Smál?
Chaitheas trí bliana (1997-2000) i gColáiste Mhuire gan Smál i mbun cúrsa oideachais le Gaoluinn. Bhaineas taithneamh agus tairbhe as na h-aon lá a chaitheas sa Choláiste agus bhraitheas rannpháirteach i bpobal an Choláiste i gcónaí.  
 
An bhfuil cuimhne cinn amháin a sheasann amach thar aon cheann eile ón dtréimhse a chaith tú in MIC?
 
Bhíos páirteach sa chumann caide sa Choláiste agus ba phribhléid mhór é buachtaint at IT Thrá Lí i mbabhta cáilithe de Chorn Sigerson sa bhliain 2000. Bhí IT Thrá Lí taréis an corn a bhuachtaint trí bliana as a chéile faoin dtráth sin agus ní raibh aon tsúil ag éinne go mbuafadh Coláiste Mhure Gan Smál orthu ina gcéad bhliain sa chomórtas.
 
 Pé acu ball foirne a chuaigh i bhfeidhm orm le linn duit a bheith in MIC?
 
Noreen Lynch, Diarmuid O Driscoll, Seán de Brún, Siobhán Hurley, Seosaimh Mac Einrí, Breandán Ó Cróinín agus na léachtóirí Gaoluinne go léir.
 
 Cad iad na hathruithe ar mhaith leat a fheiscint laistigh de MIC?
 
Tá ocht mbliana ó bhíos ann agus dá bhrí sin, b’fhéidir go bhfuil feabhas mór tagtha ar chúrsaí leabharlainne ann ach bhí gá leis i mbliain an dá mhíle nuair a  bhíos ann go deireanach. Ba dheas liom dá mbeadh breis béime ar an nGaoluinn sa chúrsa B Ed. seachas múinteoirí a scaoileadh isteach sa tseomra ranga ná fuil meas acu ar an dteangain.  
 
An bhfuil gaol agat le MIC anois?
 
Níl aon ghaol agam ann faoi láthair (go bhfios dom) ach bhí beirt deirféar agam ag freastal ar an gColáiste im dhiaidh. Tá gaol agam leis an áit sa mhéid is go mbím ag caint le baill foirne anois is arís inti.
 
Cén post atá agat faoi láthair?
 
Táim im’ chraoltóir/léiritheoir le RTE Raidio na Gaeltachta i measc rudaí eile..
 
Cad iad na pleananna atá agat don todhchaí?
 
Fanacht i gCorca Dhuibhne nó go gcaillfear mé! Mo chlann a thógaint le Gaoluinn, na mílte leabhar a léamh agus roinnt taistil a dhéanamh gach aon bhliain.
 
Dá mbeifeá id’ Uachtarán ar Choláiste Mhuire gan Smál i gcomhair aon lá amháin, cad a dhéanfá?
 
Sciar níos mó den airgead atá á fháil ag Ollscoil Luimnigh a thógaint ar láimh do Choláiste Mhuire gan Smál! Deimhin a dhéanamh de raibh na tiarnaí talún a bhíonn sa chathair ar chaighdeán sásúil. Ní h-amhlaidh a bhí nuair a bhíos ag freastal ar an gColáiste.

 

 
Dá mbeifeá ag déanamh achoimre tapaidh ar do thréimhse in MIC nó dá mbeadh aon chomhairle agat do mhic léinn i MIC, cad a bheadh le rá agat?
 
Más fiú é a dhéanamh chuige, is fiú é a dhéanamh i gceart. Ná bíodh aon eagla ort ceist a chur agus amadán a dhéanamh duit féin!
Membership Software Powered by YourMembership  ::  Legal